top of page

DEVAM EDEN ARGE PROJELERI

Episome Biyoteknoloji, mikroorganizma temelli teknolojiler konusunda çalışmalarına devam etmekte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli kaynak ayırmaktadır. Enerji, hayvancılık ve eczacılık sektörlerinde araştırma faaliyetlerimiz hakkında bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

BiyoHidrojen

Gas projects Hydrogen (1).jpg

Hidrojen, geleceğin yakıtı olarak adlandırılan yüksek enerji içermesine karşın moleküler ağırlığı oldukça düşük olan bir moleküldür. Günümüz teknolojileri ile yaygın olarak elektrik kullanılarak elektroliz yöntemi ile üretilen hidrojen, bu yöntemden dolayı hem verimsiz, hem de pahalı bir şekilde üretilmektedir. Hidrojen üretimin alternatif yolu fermentasyon metodları kullanılarak, biyokütlelerden hidrojen elde ederken atıklardan kurtulmak ve yan ürün olarak da organik gübre üretmek mümkün olmaktadır. Episome'un üzerinde çalıştığı EpiHydro projesi sayesinde selülozik atıklardan hidrojen üretimi ekonomik olarak avantajlı hale gelicek ve yeşil hidrojen üretimi kolaylaşacaktır.

Antibiyotiksiz Kümes Hayvancılığı

thehappychickenproject_swing1.jpg

İnsanların erişebildiği ucuz protein kaynaklarından biri olan kümes hayvanları endüstriyel yöntemlerle yetiştirildiklerinde doğadan aldıkları yararlı mikroorganizmalara erişememektedirler. Bu durum sindirim sistemlerini enfeksiyonlara açık hale getirmektedir. Dolayısıyla, enfeksiyonlarla savaşmak için tavuklara yüksek oranda antibiyotik verilmesi gıda ürünlerine antibiyotik bulaşmasına ve tüketicinin de bu antibiyotiğe maruz kalmasına sebep olmaktadır. Hali hazırda sindirime yardımcı hayvan yem katkıları üreten Episome Biyoteknoloji olarak, patojenlerle savaşabilecek yeni probiyotik yem katkı maddeleri üzerine Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Burada amacımız, kanatlıların bağırsak florasına yerleşerek antimikrobiyaller salgılayacak ve aynı zamanda dışkı yoluyla dış ortamdaki patojenlerin de baskılanmasını sağlayacak bir ürün hayata geçirmektir. Bu ürünün hayata geçmesi ile hem tavukçuluk sektöründe verim ve kârlılık artışı, hem de insan sağlığına daha faydalı ürünlerin eldesi mümkün olacaktır.

Yeni Nesil Biyoyakıt Teknolojileri

dusuk-maliyetli-biyoyakit-icin-yeni-teknoloji.jpg

Selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan lignoselülozik biyokütleye dayalı biyoyakıtlar fosil yakıt bağımlılığını ve sera gazı emisyonunu önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Lignoselülozik biyokütleden mikroorganizmalar tarafından biyoyakıtlara dönüştürülebilen selüloz ve hemiselülozu ayrıştırmak oldukça zordur. Yüksek operasyon maliyetleri, aşırı kimyasal kullanımı ve düşük verim sebebiyle tarımsal atıklardan biyoyakıt üretimi üzerine optimizasyon çalışmaları devam etmektedir. Selülozik hammaddeniz ne olursa olsun, uygun maliyetli ön işlemler ve teknolojimiz EpiCellulyse XT ile verimli bir şekilde basit şekerlere hidroliz edilebilir ve bu basit şekerler çeşitli fermentasyon metodları ile biyoetanol, biyometan, biyobütanol gibi çeşitli biyoyakıtlara dönüştürülebilir. Özellikle depolanabilir yenilenebilir enerjinin (yani biyoyakıtların) öneminin arttığı günümüzde, ar-ge faaliyetlerimizin önemli bir kısmını yenilenebilir biyoyakıt üretim süreçlerinin daha verimli hale getirmesine ayırdık. Sıfır karbonlu bir gelecek için Episome olarak geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz...

Arge Çalışmaları: Projects

Doğal Antimikrobiyal Moleküller

Staphylococcus_aureus_(AB_Test).jpg

Antimikrobiyal molekül, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaları öldüren veya büyümesini engelleyen doğal veya sentetik bir madde olarak tanımlanır. Daha çevreci ve sağlıklı ürünler için Episome Biyoteknoloji, kimyasal içermeyen doğal antimikrobiyal moleküller geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Firmamızda bulunan yüzlerce mikroorganizma türü ve bunlara ek olarak doğadan sürekli olarak izole ettiğimiz mikroorganizmalar üzerinde yaptığımız çalışmalarla, geleceğin ilaçlarının temelini oluşturacak molekülleri keşfetmeyi hedefliyoruz.

Profilaktik Probiyotik Mikroorganizmalar

probiotics-ThinkstockPhotos-477539840-square-edit3-medium.jpg

Probiyotik mikroorganizmalar insan sağlığında bugüne kadar gıda takviyesi olarak düşünülüp, bağırsak sağlığı açısından değerlendirilmiştir. Halbuki mikroorganizmalar üreme sağlığından, solunum yollarının sağlığına, alerjiden, obeziteye bir çok alanda koruyucu etkilere sahip canlılardır. Probiyotiklerin bir çok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabileceği konusunda çalışmalar mevcuttur. Episome Biyoteknoloji olarak, tedavi edici ve koruyucu probiyotik preparatları üzerinde çalışmalar yapmakta ve ilaç yan etki yüklerine hastaları maruz bırakmadan onları iyileştirmenin yollarını araştırmaktayız.

bottom of page