top of page

Projelerimiz

Delfzijl -Hollanda: Dünya'nın ilk kağıt çamuruna dayalı biyorafinerisi

Episome Biyoteknoloji'nin patentli teknolojisi Epicellulyse XT'ye dayalı prosesle Hollanda, Almanya ve Belçika'daki kağıt fabrikalarından gelen kağıt ve arıtma çamurları taşımacılık sektöründe olduçla onemli yer tutan biyo-LNG'ye dönüştürülecektir. Tamamıyla "sıfır atık" konseptiyle çalışacak olan tesisteki artan posalar ise organik gübre olarak doğal döngüye kazandırılacaktır. Tesisin inşaat faaliyetleri devam etmekte olup, 2024 yılında tam kapasite çalışması hedeflenmektedir.

Picture1.png

Trakya Lignoselülozik Biyokütle Temelli Biyo-Metan Biyorafinerisi: Türkiye'nin ilk ikinci nesil yenilenebilir biyoyakıt üretecek tesisi 

Ülkemizde hem endüstriyel atık üretimi açısından, hem de marjinal alanlarda gelişen bitkiler açısından yüksek bir lignoselüloliz biyokütle potansiyeline sahiptir. Lignoselülozik biyokütlelerin yapısında bulunan biyokimyasal enerji aslında temel enerji kaynağımız güneşten gelmektedir. Fotosentezle gelen enerji selüloz zincirlerin sentezi için kullanılırken, bu enerji lignoselülozik biyokütle içinde depolanmaktadır. Yani işin özünde, lignoselülozik kütleleri kullanmak Güneş'ten gelen depolanmış enerjiyi açığa çıkarmak demektir. 

Trakya bölgesinde kurulumu için fizibilite çalışmalarına başladığımız tesisimizde, patentli Epicellulyse XT prosesini kullanarak mevcut biyorafinerilere oranla en az 2 kat daha verimli bir süreç elde edip, yatırım geri dönüş sürelerini 4 yılında altında tutabiliyoruz. 

Bölgede bolca bulunan tarımsal ürün artıkları (bitki sapları), kağıt çamuru, tavuk gübresi gibi zirai ve endüstriyel atık ve artıklardan yararlanacak olan bu tesis, sıfır atık prensibi ile çalışacaktır. 

Tesis çıktıları yaklaşık 20 milyon Kg Sıvılaştırılmış biyo-metan ve civardaki tesislerde kullanılabilecek buhar üretilecektir. Günümüzde değeri gittikçe artan enerji ve gübre üretecek olan bu tesisle ekonomiye yıllık 75 milyon euro katkı sağlanacaktır.

LemvigBiogas_Nov2019-1024x683.jpg

Ege Lignoselülozik Biyometan ve Organik Gübre Tesisi

Tarım, hayvancılık ve sanayi'nin kesişim noktası olan Ege Bölgesinde hem endüstriyel kökenli hem de tarımsal kökenli lignoselülozik atıklar mevcuttur. Bu atıkların çevreci bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak aynı zamanda da yenilenebilir enerji ve organik gübre üretebilecek bir tesis kurulumu için fizibilite çalışmalarına başlamış durumdayız. 

Fizibilite çalışmaları devam eden bu tesiste kağıt çamuru, pamuk sapları, geri dönüştürülemeyen kağıtlar (karton bardak... vs.) ve hayvansal gübre atıkarı fermentasyon yolu ile gazlaştırılacak ve kalan posalar ise mineral gübrelerle entegre edilip, yüksek verimli organomineral gübreye dönüştürülecektir. 

Tesisin sahip olduğu prosesin tüm aşamalarında yenilikçi teknolojilerini uygulama imkanı bulan Episome, bu tesiste Epicellulyse XT teknolojisine ek olarak, ultra-hızlı kompostlama sistemleri ve organomineral gübrelerin etkinliklerini 5 kata kadar arttıran faydalı mikroorganizma takviyelerini de ürünlere ilave ederek, sektörün öncüsü bir tesise imza atıcaktır. 

3af08478d0ec1b98800d67dcabca3efc.jpg

Güneş, Rüzgar ve BiyoEnerji Temelli Kombine Yenilenebilir Yakıt Üretim Rafinerisi

Dünya'nın ihtiyacı olan yenilenebilir enerji üretimi rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyoenerji olmak üzere 4 temel segmentte ilerlemektedir. Günümüzün kompleks sorunlarına tek bir çözümün yeterli olmayacağını gören Episome, tüm bu teknolojileri bir araya getiren, depolanabilir bir yenilenebilir enerji biyorafinerisi konsepti üzerinde çalışmaktadır. 

Rüzgar ve güneş enerjisinin fazlası ile elde edilecek hidrojeni, biyogazdan elde edilecek karbondioksitle birleştirerek kolaylıkla depolanabilir ve taşınabilir bir yenilenebilir yakıt olan biyo-LNG elde edilecektir. Hidrojen ve karbondioksiti, uzman olduğu biyolojik prosesleri kullarak birleştirecek olan Episome, bu süreci biyokatalizörler kullanarak enerji verimliliği çok yüksek bir şekilde gerçekleştirecektirmeyi hedeflemektedir. 

1657183775454-1200x675.jpg

Kuzey Amerika - Kağıt Çamuruna Dayalı Yenilenebilir Doğal Gaz Üretim Tesisi

Kağıt sektörünün ve lignoselülozik atıkların en yoğun olduğu bölgelerin başında Kuzey Amerika gelmektedir. Özellikle Kanada'da var olan birincil kağıt hamuru üretimi ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde olan yüksek kağıt tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan büyük miktarda kağıt geri dönüşüm prosesi, Kuzey Amerika bölgesinde büyük miktarlarda kağıt çamurunun var olmasına yol açmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde gittikçe artan bertaraf maliyetleri, buralarda bulunan kağıt çamurunun çevreci ve maliyetsiz bir şekilde bertaraf edilmesinin önemini artırmaktadır. 

Episome Biyoteknoloji'nin 2023-2025 yılları arasındaki hedefleri arasında ABD merkezli yıılda 500.000 ton çamur işleme kapasiteli bir biyorafineri yapılması ön sıralarda yer almaktadır. Bu konuda beraber çalışmalar yapabileceğimiz enerji şirketleri ile görüşmelerimiz sürmektedir.

indir_edited.jpg
bottom of page