top of page
Biological Purification

Atıksu Arıtma Teknolojileri

Biyolojik atık su arıtımı günümüzde büyük önem kazanmıştır. Endüstriyel ve evsel atıkların doğru arıtılması hem yasal bir zorunluluk, hem de çevrenin korunması için önemli bir işlemdir. Atıksu arıtmanın en önemli basamağı olan biyolojik arıtmanın doğru yapılması doğru bakterilerin yeterli konsantrasyonlarda bulunması ile mümkündür. Episome, arıtma tesislerine bakteri ve bu bakterilerin çoğalmalarını sağlayan destekleyici nütrientleri temin etmektedir. 

1-bacillus-amyloliquefaciens-sem-scimat.jpg

Arıtma Mikroorganizmaları

Firmamızın üretim tesislerinde üretilen yüksek konsantrasyonda ve arıtma giderim kapasitesi yüksek özel mikroorganizma karışımları sayesinde arıtma tesislerinin performanslarını arttırabilirsiniz.

2363-1000Wx1000H.jpg

Besleyici Nütrientler

Bakterilerin fizyolojisi ve onların sağlıklı büyümesi için neler gerektiği konusunda Türkiye'nin ve Dünya'nın en uzman şirketlerinden olan Episome tarafından geliştirilen nütrient karışımları sayesinde arıtma tesislerinde eksik bulunan besin elementlerini tamamlayarak, tesislerin tam verimle çalışmasını sağlayabilirsiniz.

bottom of page